Stav k 3.4.2020

Vážení zákazníci,

zatím nevíme my, ani Vy, kdy bude možné cestovat. Překážka k realizaci zájezdu nevznikla na straně CK TRIP – my zájezdy máme pro Vás připravené, objednané a zaplacené ubytování, nasmlouvané dopravce, průvodce. Překážka vznikla na straně státu. Neexistuje bohužel pojištění CK proti dopadům vyšší moci a je skutečně drsné, aby finanční ztráty v důsledku opatření proti koronaviru ze 100% nesla cestovní kancelář. Což je bohužel naše realita.

 

 

________________________________________________________________________________

Vzhledem k tomu, že na trhu působíme již 30. rokem a naši klientelu tvoří z drtivé většiny stálí zákazníci a naši přátelé, cítíme navzdory výše uvedeným potížím odpovědnost navrhnout našim klientům řešení, jak postupovat při zrušení či změně zakoupeného zájezdu CK TRIP.

Máme obrovskou radost z mohutné podpory, kterou se nám od mnoha z Vás dostává – jde o optimistické telefonáty a dojemné e-maily plné naděje na další společnou cestu, byť možná v pozdějším termínu.

Současná epidemie zastavila cestovní ruch, nouzový stav uzavřel hranice. Pro takto krajní situaci neexistuje v současnosti zákonná opora, která by řešila zodpovědnost za zrušení služeb a z toho vyplývající vztah mezi cestovní kanceláří a klientem. Na stávající zákony a smlouvy nelze za stavu nouze pohlížet obvyklým způsobem.

Pro zrušené zájezdy z letní sezony 2020 Vám navrhujeme tato řešení:

  • Vyberete si zájezd s pozdějším termínem a vaši zálohu převedeme na novou rezervaci (na srpen, září, říjen jsme přidali 9 nových zájezdů). Pokud by se ani náhradní zájezd neuskutečnil, můžete svou volbu opakovat.
  • Vaši zálohu převedeme v plné výši na poukázku/voucher na odběr našich služeb. Tento voucher bude platný do konce r. 2023, abyste měli dostatečný prostor pro výběr zájezdu. Výhodou poukazů je, že jsou pojištěním chráněny pro případ úpadku.

Volbou varianty VOUCHER nám projevíte velkou podporu. Umožníte nám tak bez obav z přípravu dalších zájezdů a nové sezony, kdy po překonání epidemie předpokládáme větší zájem o sportovní zájezdy.

Klienty s vouchery upřednostníme při výběru zájezdů z letní sezony 2021.

Podmínky čerpání voucherů (přenositelnost, postupné čerpání, platnost…) upřesníme na našich www stránkách i přímo na voucherech.

  • Pokud si nevyberete jednu ze dvou uvedených možností, vámi uhrazenou částku vám vrátíme sníženou o 15% ze základní ceny zájezdu. Tento poplatek zahrnuje minimální podíl na skutečně vzniklých nákladech a administrativě). Tuto vratku bychom vám uhradili

ve dvou částech – 50% v nebližších týdnech a 50% po realizaci alespoň části plánovaných letních zájezdů, nejdříve v říjnu 2020. V případě zrušení dalších zájezdů , popř. celé letní sezony, je možné, že bychom nemohli  vzhledem k již vynaloženým nákladům vrátit uhrazené částky v plné výši bez odkladu.

Není potřeba spěchat s rozhodnutím. Posunuli jsme lhůtu pro minimální  stornopoplatek z 80 dní na 41 dní před odjezdem na zájezd.

Pro informaci ještě dodáváme, že naše CK je pojištěna proti úpadku. Toto pojištění kryje naše závazky v případě úpadku a to je situace, do které bychom se my a jistě ani vy, jako věrní klienti, nechtěli dostat.

Věříme, že se životy nás všech brzy vrátí do normálu a že budeme zase moci svobodně a hlavně ve zdraví cestovat. Děkujeme, že v tomto těžkém období zůstáváte s námi - tak jako předchozích 29 let naší existence.

 

Váš tým CK TRIP

 

 

V Jablonci n. N., dne 3. 4. 2020

 

 

Stav ke 2.4.2020

Vážení zákazníci,

v současné situaci nevíme my, ani vy, kdy bude možné cestovat. S největší pravděpodobností nebude  možné zrealizovat zájezdy CK TRIP v období 24.4.-8.6.2020.  Cítíme odpovědnost seznámit vás s postupem  při změně, případně zrušení  zakoupeného zájezdu.

 Do konce tohoto týdne obešleme ty z vás, kteří jsou přihlášeni na některý z dotčených zájezdů s variantami řešení.I přes nepříznivou situaci jsme optimističtí a  stále věříme, že by se sezóna mohla rozjet ještě v červnu.

Ohledně změny termínu zájezdu, příp. odstoupení od smlouvy o zájezdu v pozdějším termínu ( od 8.6.2020) vás budeme v dohledné době informovat  na www.ck-trip.cz . Pandemie zastavila  cestovní ruch, nouzový stav uzavřel hranice. Na stávající zákony a smlouvy nelze ve stavu nouze pohlížet obvyklým způsobem. Pro takto krajní situaci neexistuje k dnešnímu dni zákonná opora, která by řešila zodpovědnost za zrušení služeb a z toho vyplývající vztah mezi cestovní kanceláří a klientem. Stále čekáme na dopracování příslušné legislativy.

Překážka v realizaci zájezdů není na straně CK TRIP , ale na straně státu. My pro vás máme zájezdy připravené -  nasmlouvané dopravce, průvodce, objednané a zaplacené ubytování. Neexistuje bohužel pojištění CK proti dopadům vyšší moci  a očekávat, že finanční ztráty v důsledku opatření proti šíření koronaviru ponese ze 100 % cestovní kancelář, je opravdu drsné. Toto je  bohužel realita současných dnů.

Cítíme odpovědnost seznámit Vás s postupem  při zrušení či změně zakoupeného zájezdu.

 

 

25.3.2020

Situace je nepřehledná, nikdo neví, kdy stav nouze bude moci být ukončen. Sledujeme informace a nařízení. Uzavřením hranic došlo ke znemožnění realizace zájezdů a pobytů do zahraničí po dobu jeho platnosti, a to zcela mimo vůli cestovních kanceláří. Tato opatření zabraňují zákazníkům cestovních kanceláří v čerpání sjednaných služeb. Vyhlášením stavu nouze se činnost cestovních kanceláří dostává mimo platný právní rámec, kdy na smluvní vztahy nelze nahlížet běžným způsobem. Příslušná legislativa řešící tuto situaci musí být dopracována. Žádáme Vás o trpělivost. Jakmile budeme mít více informací, obeznámíme Vás.

 

20.3.2020

Vážení zákazníci, milí příznivci aktivní dovolené,

celá společnost se vlivem šíření koronaviru v Evropě a následnými opatřeními ocitla v nebývale náročné situaci. Zavřely se hranice a cestování musíme na přechodnou dobu odložit. Již minulý týden jsme byli nuceni předčasně ukončit zimní sezónu, protože bezpečnost a zdraví našich klientů je pro nás prioritou. Přestože se cestovní ruch zcela zastavil, my se s pokorou připravujeme na letní sezónu.

 

Abyste nemuseli zvažovat zrušení účasti na zájezdu kvůli obavě ze stornopoplatků, posunuli jsme lhůtu pro minimální stornopoplatek (tj. skutečně vzniklých nákladů, min. 3% ze základní ceny) z 80 dní před odjezdem na 41 dní před odjezdem zájezdu

Naším dalším opatřením souvisejícím s vývojem bezpečnostní situace bude přesunutí některých jarních cyklistických a bruslařských zájezdů na letní a podzimní termíny. Vzhledem k tomu, že některé letní a podzimní zájezdy jsou již téměř nebo zcela obsazené, vypisujeme i několik nových termínů. Výčet aktuálních i NOVÝCH zájezdů najdete od 23. 3. 2020 na www.ck-trip.cz. Nabízíme Vám možnost přesunu Vašeho zájezdu a převodu Vašich peněžních prostředků na pozdější termín či volbu jiného zájezdu z naší aktualizované nabídky v sezóně 2020, a to bez stornopoplatku. Tato možnost se týká zájezdů, které se mají uskutečnit do 8. 6. 2020. Své rozhodnutí nám prosím sdělte do 15. 5. 2020. Dovolujeme si upozornit, že kapacita zájezdů je omezena. Byli bychom více než potěšeni, kdybyste naší nabídky využili.

O své peníze nepřijdete ani v případě nejčernějšího scénáře – CK TRIP je pojištěna proti úpadku. Jsme členem profesní asociace AČCKA a v této mimořádné situaci se řídíme doporučeními AČCKA. Věřme, že se již brzy život vrátí do normálu a že se budeme moci společně vydat za úžasnými zážitky na kolech, pěšky a na bruslích do nejkrásnějších míst Evropy.

Prosíme Vás o důvěru a podporu. Děkujeme, že v tomto těžkém období zůstáváte s námi - tak jako předchozích 29 let naší existence.

Současně se omlouváme za časovou prodlevu ve vyřizování Vašich dotazů, nastalé komplikace pro nás představují enormní administrativní zátěž.

Optimisté, neztrácejte naději, zase vyrazíme! Pesimisté, nebojte, jsme pro případ úpadku CK pojištěni i na další rok.

Děkujeme za pochopení a také za Vaše vzkazy podpory, které od Vás dostáváme.

Váš tým CK TRIP

 

Aktuality

Děkujeme !

Máme obrovskou radost z mohutné podpory, kterou se nám od mnoha z vás dostává – jde o optimistické telefonáty a dojemné e-maily plné naděje na další společné cesty, byť možná v pozdějším termínu. Děkujeme! Vaše podpora pro nás znamená opravdu hodně. Jste skvělí!

Více »

Aktualizované stanovisko AČCKA k vyhlášení stavu nouze ze dne 12.3.2020 a následného zpřísnění opatření ze dne 13.3.2020

 

vydávání poukazů na odložené čerpání služeb

 

Více »

Důležité je TĚŠIT SE A NEZTRÁCET NADĚJI

 

 

Tým spolupracovníků CK TRIP pro Vás s pokorou připravuje letní sezónu. Jakmile to bude možné a bezpečné, budeme moci zájezdy realizovat.

Více »

Stav k 3.4.2020

Vážení zákazníci,

zatím nevíme my, ani Vy, kdy bude možné cestovat. Překážka k realizaci zájezdu nevznikla na straně CK TRIP – my zájezdy máme pro Vás připravené, objednané a zaplacené ubytování, nasmlouvané dopravce, průvodce. Překážka vznikla na straně státu. Neexistuje bohužel pojištění CK proti dopadům vyšší moci a je skutečně drsné, aby finanční ztráty v důsledku opatření proti koronaviru ze 100% nesla cestovní kancelář. Což je bohužel naše realita.

 

 

Více »

Rakouské Kolorádo pro děti

Tripísek: Rakouské Kolorádo pro děti
Po známých i nových alpských cyklostezkách
• divoké soutěsky a horská údolí
• lanovkou do dětského ráje
Termín: 19.-26.7.2020
Cena: 12 250 Kč

Více »

Za vodníky alpských jezer

Tripísek: Za vodníky alpských jezer
Za vodním živlem do alpských údolí         
• atrakce pod Dachsteinem a u Wolfgangsee
• každý den alpské jezero a koupání
Termín:12.-19.7.2020
Cena: 12 250 Kč

Více »

Silvretta-Skiaréna aneb lyžování bez hranic mezi rakouským Ischglem a švýcarským bezcelním pásmem Samnaun

                                                                              Text Mgr. Irena Špringlová

Velehorské středisko superlativů s bezkonkurenční atmosférou a sněhovou jistotou od listopadu do května nabízí dokonalé lyžování mezi švýcarským Samnaunem (s dvouposchoďovou kabinovou lanovkou) a rakouským Ischglem. Okuste na vlastní kůži exkluzivitu i snobství této snad nejlepší lyžařské oblasti, využívající francouzských zkušeností spolu s rakouskou a švýcarskou tradicí a precizností!

 

Více »

Facebook Penzion Heidi

Informace k zájezdům CK Trip , s ubytováním v penzionu Heidi v St.Martin am Tennengebirge ,naleznete nově na Facebooku cestovní kanceláře na adrese:

 

 https://www.facebook.com/Apartm%C3%A1ny-Heidi-Penzion-Heidi-864410580592999/?modal=admin_todo_tour

Více »

Zájezd = ten nejlepší dárek!

Rádi Vám zašleme DAROVACÍ POUKAZ na zájezd či předplacenou částku!

 

Více »

Webkamera

Zvětšit

 Počasí

česky    deutsch
Prospekt ke stažení